چرا باید به سبک زندگی اسلامی اهمیت بدهیم؟

یکی از ابعاد پیشرفت اسلام سبک و چگونه زندگی کردن در جامعه است، انسان دوهدف دارد، هدف معنوی و هدف مادی، هدف معنوی که معنی آن رسیدن به سعادت اخروی و رستگاری است و هدف مادی همان رسیدن به امور دنیوی است اگر انسان می‌خواهد به این اهداف دستیابی پیدا کند نیاز به سبک زندگی سالم و درست دارد، هدف معنوی هم که از نامش معلوم است باید سبک زندگی خوبی داشت که به این هدف رسید در هدف مادی هم انسان نیازمند امنیت اخلاقی و روانی است و به همین دلیل نیازمند سبک زندگی است.

سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن اسلامی است وهدف ملت ایران وانقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است و این تمدن دوبخش دارد، بخش ابزاری و بخش حقیقی، بخش ابزاری عبارت است؛ ازهمین ارزش‌هایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم مانند علم، اختراع، صنعت، اقتصاد، تبلیغ  که در این بخش‌ها به همت جوانان با وجود تحریم و تهدید‌ها پیشرفت‌های زیادی داشتیم.

بخش حقیقی، تمدن است مثل سبک ازدواج. نوع مسکن، نوع لباس، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، رفتار ما در مدرسه، دانشگاه، محل کار و چگونگی کارکردن در جامعه  است.

دراین بخش برخلاف بخش اول پیشرفت‌های زیادی نداشتیم و باید به دنبال دلیل باشیم که چرا در این بخش پیشرفت نکردیم چرا آمار طلاق ما در جامعه ما زیاد شده است، چرا دختران و پسران ما نوع پوششان تغییر کرده است، چرا نوع رفتار ما در جامعه تغییر کرده و چرا در جامعه ما اعتیاد زیاد شده است.

این رفتار‌های ما نشات می‌گیرد از نوع فرهنگ‌های غلطی که ازغربی‌ها تقلید کردیم و به خودمان و خانواده و جامعه خود ضربه‌های بزرگی وارد کردیم. ما باید جلوی این فرهنگ‌های غلط را بگیریم و بجای تقلید از فرهنگ‌های غربی‌ها فرهنگ‌های درست خودمان را که براساس اسلام است استفاده کنیم. حرف‌ها و کارهایمان براساس سخنان رهبر باشد.

همانطور که رهبر عزیزمان در بیانیه گام دوم خود در مورد فرهنگ‌های غلطی که از غربی‌ها وارد زندگی ما شده است، فرمودند که باید جلوی این فرهنگ‌های نادرست را بگیریم و با این فرهنگ‌های نادرست مقابله کنیم. باید به حرف هایشان توجه بیشتری کنیم و سبک زندگی خود که بر اساس فرهنگ غربی هاست تغییر دهیم و سبک زندگی سالم و براساس اسلام داشته باشیم و به جوانان که آینده سازان مملکت هستند آموزش دهیم که ازاین فرهنگ‌های غلط استفاده نکنیم و فرهنگ‌های ایرانی که براساس اسلام باشد استفاده کنند و در این مسیر از افرادی مانند شهدا الگو بگیریم و تلاش کنیم که شیوه زندگیمان براساس سبک زندگی شهدا باشد تا بتوانیم الگوی خوبی برای جامعه خود باشیم.

ava
نوامبر 13, 2020
برچسب ها :

این مقاله بدون برچسب است.