هدفمندی نظام آفرینش

هر چیزی در راه و روش خود همیشه در هر جا و هر زمان برنامه‌ای از آغاز تا انجام کار خود دارد و همواره با قاعده‌ای درست و استوار به سوی یک هدف می‌رود. نظام هستی هدفمند است؛ زیرا دیدید که یکی نبات، دیگری جماد، یکی حیوان و دیگری انسان شده و این همه تنوع از جهت ظاهری و باطنی در کار است. به تعبیر حضرت علامه حسن‌زاده (حفظه الله) همان‌طور که شما در روی کرۀ زمین نمی‌توانید دوتا انسان پیدا کنید که از جهت قیافه و ظاهر دقیقاً عین همدیگر باشند، از جهت باطن و جان هم همین‌طور است. نظام هستی با این تنوّعی که دارد هدفمند است و تصادفی نیست. باز به تعبیر ایشان سیلی راه می‌افتد و تنۀ درخت را می‌کند و پایین‌تر می‌آید روی دو تا سنگ گیر می‌کند و این تنۀ درخت می‌شود پل روی رودخانه. سیل قوی، تنۀ درخت ضعیف، سنگ‌ها و شکل گیری پُل آیا به طور اتّفاقی کنار همدیگر قرار گرفته‌اند؟ آیا این عالَم با این همه موجودات به طور تصادفی خلق شده است یا اینکه همه بر روی حساب وکتاب است؟ موجودات نظام هستی بر اساس اتفاق شکل نگرفته است؛ شاید بگوییم که برخی از این امور اتفاقی و نادر است و این طور نیست که در تمام جاها هر کجا سیل آمد یک پل درست شود در حالی که هزاران سیل می‌آید و اصلاً پُلی درست نمی‌شود، اما این‌که ما می‌بینیم یک روز نشد که خورشید از غرب طلوع کند و یک دفعه نشد که اول بُرج قرص ماه کامل باشد یا وسط ماه هلالی باشد و یک بار نشد که وسط ماه که قرص ماه کامل است جزر پیدا نشود و نور ماه در جزر و مدّ آب دریاها اثر نداشته باشد، این اثرها به طور دائمی و عمومی است و لذا اگر دائمی است بیانگر این می‌باشد که یک دست قدرتی در پشت سر است که عالَم هستی نظام‌مند شده است و بر اساس تصادف و اتفاق نیست، بلکه همواره با قاعده‌ای درست و استوار به سوی یک هدف می‌رود که هیچگاه از آن هدف سر باز نمی‌زند؛ یعنی هیچ‌وقت ممکن نیست تخلّفی داشته باشد.

ava
آگوست 30, 2021