فروشگاه آوای توحید
مسابقه کتاب سلوک معنوی
پویش بزرگ مسابقه ملی کتابخوانی معنویت و اخلاق گام دوم انقلاب
کتاب سلوک معنوی(شرح حدیث عنوان بصری)
به قلم: آیت الله حیدرضیایی انتشارات وصال آوای توحید
جوایز: نفر اول : ۶ میلیون
نفر دوم : ۳ میلیون
نفرات بعد : ۸ جایزه یک میلیونی

مهلت شرکت در مسابقه : هفتم اسفند۱۴۰۰ لغایت پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱
اختتامیه و اهدای جوایز : سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱
فروشگاه آوای توحید
فروشگاه آوای توحید
فروشگاه آوای توحید

« آخرین اخبار »